Levon Majan vuokrausehdot

Levon Metsästysseura ry (Vuokraaja) noudattaa Levon Majan vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun Varaaja on tehnyt varauksen ja maksanut ennakkomaksun tai koko maksun.

Levon Maja

Hirsinen metsästysmaja on rakennettu 80-luvulla ja sijaitsee Levonniemessä Houhajärven rannalla. Levon Majassa on iso n. 70 – 80 hengen tupa, keittiö ja WC. Alakerrassa on sauna ja pesuhuone. Piha-alueella on tulisijalla varustettu parin kymmenen hengen grilli-kota. Alueella sijaitseva vanha metsästysmaja ja sivummalla rannassa oleva Riihelän maja eivät kuulu majan yhteydessä vuokrattaviin tiloihin ja niissä voi olla samaan aikaan muutakin toimintaa.

Majaa vuokrataan omatoimiseen juhla- ja kokouskäyttöön.  Vuokraan kuuluvat tupa, keittiö, WC, sauna- ja kotatilat. Tuvassa on kymmenkunta pirttikalustoa ja takka. Keittiössä on lämmin vesi, tiskipöytä, astianpesukone, jääkaappi, pieni pakastin, mikro, kahvinkeitin, sähkö- ja puuhella, keittoastioita ja n. 80 hengen astiasto sekä siivousvälineet ja -aineet.  Saunassa on n. kymmenen hengen lauteet, iso pesuhuone, pata veden lämmittämiseen ja polttopuuta sekä kovapohjaisesta rannasta löytyy laituri uimiseen. WC:stä löytyvät saippua ja wc-paperit.  Maja liitettiin kesällä 2021 kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoston.
Alueella on roskia varten pihassa jäteastiat.

Varaaminen, varausvahvistus ja maksu

Varaaja tai varaajan edustajan tulee olla täysivaltainen 20 v täyttänyt.
Varaaja vastaa siitä, että hän varauksen yhteydessä on tutustunut Levon Majan vuokrausehtoihin ja noudattaa annettuja ohjeita sekä saattaa poistuessaan majan samaan kuntoon kuin se ennen vuokrausta oli ollut.

Varaajan tulee varauksen yhteydessä ilmoittaa yhteystiedot (nimi, puhelin ja sähköposti), majan käyttötarkoitus ja osallistuvien henkilöiden määrä.
Varaaja saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen ohjeet vuokrauksen laskun maksamiseen. Laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

 

Varauksen vahvistaminen

  • Mikäli varaus tehdään yli 4 viikkoa ennen vuokrauksen alkua, varaus vahvistetaan, kun 50 % ennakkomaksu on maksettu. Loppulasku on maksettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuokra-ajankohtaa.
  • Mikäli varaus tehdään alle 4 viikko varausajankohdasta lasku maksetaan kokonaisuudessaan ja varaus vahvistetaan, kun maksu on suoritettu.
  • Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivänä tai laskua ei ole kokonaisuudessaan maksettu kahta (2) viikkoa ennen vuokra-ajankohtaa, voidaan katsoa varaus peruuntuneeksi.

Laskun maksamisen jälkeen Varaajalle lähetetään Vuokraajan edustajan nimi- ja yhteystiedot, ajo-ohjeet, majan käyttö- ja siivousohjeet sekä avainten luovutusohjeet noin viikkoa ennen ajankohtaa.

Kaikki varaukseen liittyvät muutokset on tehtävä vähintään viikkoa ennen varausajankohdan alkua.

Vuokraaja varaa oikeuden hintojen muutoksiin, mikäli vuokrauksen ajankohtaan tai sisältöön tms. tulee muutoksia ennen varauksen vahvistamista.

Peruutukset

Varaajan on ilmoitettava peruutus välittömästi vuokraajan edustajalle sähköpostilla tai puhelimitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Vuokraajan edustajalle. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Vuokraajalla on kuitenkin oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Mikäli Varaaja peruuttaa varauksensa

  • vähintään 4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan maksettu vuokra
  • vähintään 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan puolet maksetusta vuokrasta.
  • alle 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, maksettua vuokraa ei palauteta.

Peruutuksen syynä ollessa Varaaja oma tai lähiomaisen sairaus, onnettomuus tms. Varaaja on oikeutettu saamaan maksamansa vuokran takaisin. Vuokraajalla on kyseisessä tapauksessa oikeus saada lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys peruutuksen syistä.

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa vahvistettu varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majure tai viranomaisten päätökset eivät salli kokoontumista. Tällöin Varaajalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Avaimet

Avainten luovutuksesta ja palautuksesta toimitetaan erilliset ohjeet noin viikkoa ennen ajankohtaa. Avainten kadottamisesta perimme todelliset kustannukset lukkojen vaihtamisesta.

Oleskelu majassa

Majan käytön tarkemmasta ajankohdasta voidaan sopia erikseen, mutta ellei toisin sovita, niin maja on vuokralaisen käytettävissä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12.

Varaajan velvollisuus on saapuessa tarkastaa, että maja on asianmukaisessa kunnossa ja havaituista vioista ja puutteista on syytä ilmoittaa viivytyksettä.

Varaajan oletetaan huolehtivan seurueensa käyttäytyvän vuokraamassaan mökissä hyvien tapojen mukaan ja kunnioittavan muiden alueella oleskelevien (Vanha maja, Riihelä) rauhaa.

Ulkotulien käytössä on kiinnitettävä huomiota, että ne ovat palamattomalla tasaisella alustalla, pysyvät tuulesta huolimatta paikallaan ja sijoitettuna vähintään 2 metrin etäisyydelle kaikista rakennuksista. Verannalla ja sisätiloissa tulee käyttää vain sähkökynttilöitä.

Sisätiloihin Majaan ei saa tuoda mitään eläimiä, jotta siitä ei aiheutuisi muille majan vuokraajille tai heidän vierailleen allergisia reaktioita.

Varaajan poistuessa maja ympäristöineen on oltava siistissä kunnossa ja paikat siinä kunnossa, kuin saapuessa olivat olleet. Mikäli ei ole ohjeen mukaisesti siivottu, niin vuokraajalla on oikeus periä siivouksesta aiheutuneet lisäkulut.

Varaajalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että majan ikkunat ovat suljettu ja ovet asianmukaisesti lukittu.

Tupakointi

Tupakointi on sallittu ulkona ja vain siihen osoitetussa paikassa.

Vahingot

Varaaja korvaa kaikki irtaimistolle, kiinteistölle, sen ympäristölle ja varustukselle vuokrauksen yhteydessä tapahtuneet vahingot täysimääräisenä. Majasta ja kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista veloitamme ko. tavaran hankintahinnan.

Vuokraaja ei vastaa sellaisesta Varaaja aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä, joka ei ole johtunut Vuokraajasta ja jonka seurauksia Vuokraaja ei kohtuudella voinut estää. Vuokraaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli Varaaja ei Vuokraajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Vuokraajalla/Vuokraajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan Vuokralaiselta eikä vuokraa palauteta.

Valitukset

Kaikki majan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan Vuokraajan edustajalle, jonka tiedot löytyvät majoituskohteen ohjeista. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

Kadonneet tavarat

Löytötavaroita säilytämme 1 kk. Vähäarvoisia löytötavaroita ei säilytetä.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Levon Metsästysseura ry ei vastaa tämän julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Levon Metsästysseura ry pidättää oikeudet muutoksiin.

Levon majan vuokrausehdot 2024