Levon Metsästysseura

Levon Metsästysseura ry toimii vanhan Vammalan kaupungin alueella.

Tiedotteet

20.8.2020

Koronatilanne ja viruksen vuoksi tehtävät linjaukset.


Metsästystoiminnassa tulee noudattaa sen hetkisessä tilanteessa olevia määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen välttämiseksi. Ennen metsästyksen aloitusta tulee hirvi- ja peurajahtikohtaisesti suunnitella käytännöt ajatellen koronaviruksen leviämistä ja sen estämistä. Metsästäjäliitto on laatinut suosituksia/ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Aineisto on päivitetty viimeksi 1.6.2020 ja se löytyy osoitteesta https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona. Jahtilehdessä 3/2020 sivuilla 36-37 on myös ohjeita toiminnasta koronariskin aikana.

20.8.2020

Tapahtumat