Seuran esittely

Levon Metsästysseura ry perustettiin ajankohtaan, mikä oli monella elämän alalla, myös metsästyksessä, suurten murrosten aikaa. Kuulutuksella Tyrvään Sanomissa 3.9.1931 kehotettiin saapumaan Vammalan Seurojen talolle niitä metsästäjiä, jotka ovat kiinnostuneita metsästysseuran perustamisesta paikkakunnalle. Kehoitusta noudatti parikymmentä erähenkistä miestä, jotka voidaan katsoa seuran perustajiksi. Perustamispöytäkirja on tehty metsästysseuran perustavassa kokouksessa Rannilla 16.3.1931. Saapuvilla oli tuolloin 17 asianharrastajaa. Metsästysmaita seuralle on karttunut n. 7200 ha. Ne sijaitsevat vanhan Vammalan kaupungin alueella. Seuran keskeinen toimipaikka on maja-alue Levonniemessä. Omalla maa-alueella sijaitseva talkoilla tehty rakennuskombinaatio, jossa on toiminnan tarvitsemat tilat. Seuran rakennuksia vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön.

Metsästys on alkuvuosista, jolloin se oli pelkästään pienriistametsästystä, muuttunut ja tulee varmasti tulevina vuosina yhä enemmän painottumaan sorkkaeläinten metsästykseksi. Ensimmäinen dokumentoitu hirvi kaadettiin alueelta 1937. Laukon maille tuotu Amerikan tuliainen, valkohäntäpeura, on levinnyt ja kotiutunut myös Levon alueille. Vuosittainen peurojen kaatolupamäärä on pyörinyt sadan molemmin puolin. Myös metsäkauris on levittäytynyt seuran alueille ja on yhä enenevässä määrin metsästyskohteena.

Riistanhoitoon on seura panostanut alkuajoista lähtien. Riistanhoitoon on käytetty kulloinkin hyväksi havaitut menetelmät, paljon talkootyötä sekä rahaa. Alkuaikoina riistanhoito oli pääasiallisesti vahinkoeläinten pyyntiä. 60-luvulta lähtien ymmärrettiin jo tehdä töitä riistankin hyväksi. Levon maat kylvettiin rehukaalille ja kauralle, ja iloksi voitiin seurata kuinka maat kasvoivat ja kuinka riista viihtyi sitä syödessä (Ulvio, Uuno: Levon Metsästysseura ry 1931-1981). Nyt riistapeltojen määrä on kasvanut moniin kymmeniin hehtaareihin ja riistalle ruoaksi tarjotun viljan määrä useisiin tuhansiin kiloihin. Pienpetojen kantojen voimakas nousu viime vuosikymmenien aikana pakottaa seuraa ja seuran jäseniä tulevina vuosina panostamaan voimakkaasti niiden pyyntiin. Olemme oleet mukana esim. Pirkanmaan ympäristökeskuksen hankkeessa, jossa on tarkoituksena rajoittaa vierasperäisten pienpetojen esiintymistä Natura 2000 verkostoon kuuluvilla lintuvesillä. Näin ollen liipasimella ovat erityisesti vierasperäiset pienpedot, kuten minkki ja supikoira.

Suunnitelmallinen työ metsästyksen edellytysten säilyttämisen eteen vaatii meiltä seurana ja metsästäjinä melkoisia ponnistuksia, mutta se on meidän velvollisuutemme ja myös oikeutemme. Kun me kaikki teemme osuutemme, olemme Levon Metsästysseurana tehneet voitavamme ja Levon Metsästysseuran jäsenenä lunastaneet itsellemme oikeuden harrastaa metsästystä