Levon hallituksen kokouksessa 18.8.2020 päätetty ohjeistus metsästäjille tulevalle metsästyskaudelle

20.08.2020

Koronatilanne ja viruksen vuoksi tehtävät linjaukset.

Metsästystoiminnassa tulee noudattaa sen hetkisessä tilanteessa olevia määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen välttämiseksi. Ennen metsästyksen aloitusta tulee hirvi- ja peurajahtikohtaisesti suunnitella käytännöt ajatellen koronaviruksen leviämistä ja sen estämistä. Metsästäjäliitto on laatinut suosituksia/ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Aineisto on päivitetty viimeksi 1.6.2020 ja se löytyy osoitteesta https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona. Jahtilehdessä 3/2020 sivuilla 36-37 on myös ohjeita toiminnasta koronariskin aikana.

Hallitus korostaa seuraavia asioita em. lisäksi huomioitavaksi alkavissa jahdeissa:
-kokoonnuttaessa jahteihin, selvitettäessä jahtikäytäntöjä ja jaettaessa jahtipaikkoja , tilaisuudet pidetään ulkona ja huomioidaan riittävät turvavälit.
-metsästäjän, jolla on flunssaoireita ja epäily mahdollisesta koronvirustartunnasta ei tule osallistua kokouksiin eikä jahteihin ennen kuin on varmistettu että hänellä ei ole tartuntaa.
-edellä mainuttu kohta koskee myös jahteihin ja kyttäykseen osallistuvia vieraita
-ulkomaanmatkalta tulevan metsästäjän on noudatettava maakohtaisia karanteenisuosituksia
-yhteisjahdeissa jakaudutaan pienryhmiin, joilla on ryhmänvetäjät
-suolistus suositellaan tehtäväksi maastossa kaatopaikan läheisyydessä
-velkapeurat pyritään myymään kokonaisina ruhoina metsästysseuran jäsenille
-lahtivajalla tehtäväiin nylky- ja paloittelutoimiin ei tule yhtaikaa osallistua 12 henkilöä enempää, joihin ei kuulu riskiryhmäläisiä. Myös paloittelijan käyttöä on tarvittaessa harkittava.
-seuraavaa nylky- ja paloittelutoimintaryhmää varten lahtivaja on siivottava ja tilat ja laitteet ja välineet desinfioitava.
-ruhon tai lihan käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä ja lihan leikkuussa on suositeltavaa käyttää suojamaskeja. Pese usein käsiäsi saippualla ja vedellä, saippuoi ainakin 20 sekunnin ajan. Käytä myös käsidesiä.
-riskiryhmään kuuluvien osallistuminen lahtivajalla toimintaan on tapauskohtaisesti vapautettava
-ampumaradalla harjoiteltaessa tai asetta kohdistettaessa on noudatettava turvaetäisyyksiä ja käytettävä desinfiointiaineita.
-seura hankkii desinfiointiaineet

Em. hallituksen linjauksia voidaan tarvittaessa vallitsevan koronatilanteen perusteella kiristää tai lieventää.

Takaisin