Metsäkaurisuroksen kevätjahti

16.05.2019

Roe deer buck

 

 

 

 

 

 

Metsäkaurisurosten kevätmetsästys on käynnistynyt. Metsästysaika on 16.5.2019-15.6.2019. Sallittuina jahtimuotoina pidetään hiivintä-, houkuttelu- ja kyttäyspyyntiä. Ajometsästystä ei voida pitää hyväksyttävänä jahtimuotona keväisessä pukkijahdissa.

Levon Metsästysseuran kesäkokouksen päätöksen mukaisesti jahtia toteutetaan peuraporukoittain. Siihen liittyen jokainen peura-seurue on tehnyt sisäiset päätökset metsästyksen toteuttamisesta ja käytänteistä. Peuraporukoihin kuulumattomilla on ollut mahdollisuus ilmoittautua johonkin peuraporukkaan jos ja kun kauriin metsästys on mielenkiinnon kohteena ollut.

Metsäkauriin metsästys pitää painottua kesäkokouksen päätöksen mukaisesti vilkasliikenteisten teiden varsille, joilla kolareita on esiintynyt, tai riski niiden tapahtumiseen on suuri. 

Saaliiksi saadusta metsäkauriista on tehtävä Suomen riistakeskukselle saalisilmoitus. Lisää saalisilmoituksen tekemisestä löydät täältä 

Metsäkauriin metsästyksestä voit lukea lisää Metsästäjäliiton  -sivuilta.

Metsäkauriin metsästysaika ja mutakin siihen liittyvää tietoa löytyy Riistakeskuksen -sivuilta.

Takaisin